PEDAGOG SZKOLNY

PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Informatyka
Podstawy przedsięb.
Matematyka (Kostek J.)
Język polski (Pohl M.)
Matematyka (Kobus U.)
Język polski (Nyczaj E.)
Techniki komputerowe
J. angielski (Kaczmarek S.)
Język francuski
Język niemiecki (Stachurska J.)
Geografia
J. niemiecki (Kaczmarek S.)
Chemia
Fizyka
J. angielski (Turuto A.)
Język polski (Fiszer A.)
Biologia
Wiedza o społeczeństwie
Historia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Matematyka (Smreczak M.)
Religia
Etyka
Wych. fizyczne (Bartoch K.)
Wych. fizyczne (Smreczak M.)
Muzyka
Rzeźba (Gądek P.)
Rzeźba (Bukowicz M.)
Rysunek i mal. (Komar D.)
Rysunek i mal. (Augustyniak A.)
Historia sztuki
Podstawy fotografii i filmu
Projektowanie multimedialne
Realizacje intermedialne
Projekt. graficzne (Wawrzyniak M.)
Podst. projekt. (Wawrzyniak M.)
Projekt. graficzne (Kasa T.)
Pedagog szkolny - informacja
Podst. projekt. (Kasa T.)

 

Przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Imię i nazwisko nauczyciela: Krzysztof Bartoch

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia

 

adres e-mail: bartochkrzysztof@gmail.com

 

Przedmiot: RZEŹBA

Imię i nazwisko nauczyciela: Piotr Gądek

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia

 

adres e-mail: plsp.pgadek@wp.pl

 

Przedmiot: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Imię i nazwisko nauczyciela: Maria Wawrzyniak

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, komunikator Facebook - Messenger

 

adres e-mail: maria_wawrzyniak@o2.pl

 

Przedmiot: PODSTAWY PROJEKTOWANIA

Imię i nazwisko nauczyciela: Maria Wawrzyniak

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, komunikator Facebook - Messenger

 

adres e-mail: maria_wawrzyniak@o2.pl

 

Przedmiot: RELIGIA

Imię i nazwisko nauczyciela: Ewelina Gorzkiewicz

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, komunikator Facebook - Messenger

 

adres e-mail: religia.plastyk@gmail.com

 

Przedmiot: ETYKA

Imię i nazwisko nauczyciela: Ewelina Gorzkiewicz

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, komunikator Facebook - Messenger

 

adres e-mail: etyka.plastyk@gmail.com

 

Przedmiot: RYSUNEK I MALARSTWO

Imię i nazwisko nauczyciela: Agata Augustyniak

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, komunikator WhatsApp

 

adres e-mail: plastyk.pracownia.41@gmail.com

 

Przedmiot: BIOLOGIA

Imię i nazwisko nauczyciela: Beata Gądek

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia

 

adres e-mail: plsp.bgadek@wp.pl

 

Przedmiot: CHEMIA

Imię i nazwisko nauczyciela: Halina Szcześniak

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia

 

adres e-mail: chemia.szczesniak@gmail.com

 

Przedmiot: REALIZACJE INTERMEDIALNE

Imię i nazwisko nauczyciela: Maciej Olszewski

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia

 

adres e-mail: olszewski.mw@gmail.com

 

Przedmiot: PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALNE

Imię i nazwisko nauczyciela: Maciej Olszewski

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia

 

adres e-mail: olszewski.mw@gmail.com

 

Przedmiot: PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU

Imię i nazwisko nauczyciela: Przemysław Kwaśnik

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia

 

adres e-mail: kadr.kwasnik@gmail.com

 

Przedmiot: HISTORIA SZTUKI

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Mosiejko

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia

 

adres e-mail: bartmuz123@onet.pl

 

Przedmiot: RYSUNEK I MALARSTWO

Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Komar-Zmyślony

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia

 

adres e-mail: d.komarz@wp.pl

 

Przedmiot: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Imię i nazwisko nauczyciela: Beata Gądek

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia

 

adres e-mail: plsp.bgadek@wp.pl

 

Przedmiot: MUZYKA

Imię i nazwisko nauczyciela: Sławomir Kozłowski

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia

 

adres e-mail: slawek.fz@gmail.com

 

Przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Smreczak

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, platforma edukacyjna Google Classroom, aplikacja Hangouts Meet, komunikator Facebook - Messenger  

 

adres e-mail: mal.smreczak@gmail.com

 

Przedmiot: MATEMATYKA

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Smreczak

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, platforma edukacyjna Google Classroom, aplikacja Hangouts Meet, komunikator Facebook - Messenger  

 

adres e-mail: mal.smreczak@gmail.com

 

Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI

Imię i nazwisko nauczyciela: Sylwia Kaczmarek

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, komunikator Facebook - Messenger, komunikator Skype, komunikator Discord  

 

adres e-mail: sylwia-kaczmarek@gazeta.pl

 

Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Turuto

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, komunikator Facebook - Messenger,  

 

adres e-mail: carlam1@gazeta.pl

 

Przedmiot: MATEMATYKA

Imię i nazwisko nauczyciela: Urszula Kobus

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, komunikator Facebook - Messenger  

 

adres e-mail: ula.kobus@wp.pl

 

Przedmiot: FIZYKA

Imię i nazwisko nauczyciela: Urszula Kobus

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, komunikator Facebook - Messenger  

 

adres e-mail: ula.kobus@wp.pl

 

Przedmiot: JĘZYK NIEMIECKI

Imię i nazwisko nauczyciela: Sylwia Kaczmarek

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, komunikator Facebook - Messenger, komunikator Skype, komunikator Discord  

 

adres e-mail: sylwia-kaczmarek@gazeta.pl

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

Przedmiot: INFORMATYKA

Imię i nazwisko nauczyciela: Łukasz Kasprzak

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, platforma edukacyjna Google Classroom, aplikacja Hangouts Meet, komunikator Skype, komunikator Facebook - Messenger  

 

adres e-mail: lukasz.kasprzak@plastyk.zgora.pl

 

Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Imię i nazwisko nauczyciela: Łukasz Kasprzak

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, platforma edukacyjna Google Classroom, aplikacja Hangouts Meet, komunikator Skype, komunikator Facebook - Messenger  

 

adres e-mail: lukasz.kasprzak@plastyk.zgora.pl

 

Przedmiot: JĘZYK POLSKI

Imię i nazwisko nauczyciela: Eliza Nyczaj-Wojciuszkiewicz

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, platforma edukacyjna Google Classroom, aplikacja Hangouts Meet, komunikator Facebook - Messenger  

 

adres e-mail: elizawoj2@wp.pl

 

Przedmiot: TECHNIKI KOMPUTEROWE

Imię i nazwisko nauczyciela: Łukasz Kasprzak

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, platforma edukacyjna Google Classroom, aplikacja Hangouts Meet, komunikator Skype, komunikator Facebook - Messenger  

 

adres e-mail: lukasz.kasprzak@plastyk.zgora.pl

 

Przedmiot: GEOGRAFIA

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Zimorska

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia

 

adres e-mail: gosiazimorska95@gmail.com

 

Przedmiot: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Imię i nazwisko nauczyciela: Tomasz Kasa

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, platforma edukacyjna Google Classroom, aplikacja Hangouts Google Meet, komunikator Facebook - Messenger

 

adres e-mail: tomaszkasa@o2.pl

 

Przedmiot: PODSTAWY PROJEKTOWANIA

Imię i nazwisko nauczyciela: Tomasz Kasa

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, platforma edukacyjna Google Classroom, aplikacja Hangouts Google Meet, komunikator Facebook - Messenger

 

adres e-mail: tomaszkasa@o2.pl

 

Przedmiot: MATEMATYKA

Imię i nazwisko nauczyciela: Jolanta Kostek

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, platforma edukacyjna Google Classroom, aplikacja Hangouts Google Meet, komunikator Facebook - Messenger  

 

adres e-mail: jolanta_kostek@wp.pl

Biblioteka szkolna - informacja

 

Przedmiot: HISTORIA

Imię i nazwisko nauczyciela: Barbara Kulczycka

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, platforma edukacyjna Google Classroom, aplikacja Hangouts Google Meet

 

adres e-mail: kulczyckabarbara@interia.pl

 

Przedmiot: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Imię i nazwisko nauczyciela: Barbara Kulczycka

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, platforma edukacyjna Google Classroom, aplikacja Hangouts Google Meet

 

adres e-mail: kulczyckabarbara@interia.pl

 

BIBLIOTEKARZ

Imię i nazwisko: Anna Fiszer

 

Sposoby i kanały komunikacji:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia,

telefonicznie (dyżur w poniedziałki w godz. 10.00-14.00, tel. 503 143 295)

 

adres e-mail: amfi.kesel@interia.pl

 

Przedmiot: JĘZYK POLSKI

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Pohl-Kasprzak

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, platforma edukacyjna Google Classroom, aplikacja Hangouts Meet, komunikator Facebook - Messenger, telefonicznie  

 

adres e-mail: malgorzatapohl@o2.pl

 

Przedmiot: JĘZYK POLSKI

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Fiszer

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, platforma edukacyjna Google Classroom, aplikacja Google Hangouts Meet, komunikator Facebook - Messenger

 

adres e-mail: amfi.kesel@interia.pl

 

Przedmiot: RZEŹBA

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Bukowicz

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia,  platforma edukacyjna Google Classroom, aplikacja Google Hangouts Meet

 

adres e-mail: bukowicz_rzezba@o2.pl

 

Przedmiot: JĘZYK NIEMIECKI

Imię i nazwisko nauczyciela: Jolanta Stachurska

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, platforma edukacyjna Google Classroom, aplikacja Hangouts Meet, komunikator Discord

 

adres e-mail: maus19@interia.pl

 

Przedmiot: JĘZYK FRANCUSKI

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Zimorska

 

Sposoby, kanały komunikacji i techniki nauczania zdalnego:

dziennik elektroniczny Librus - Synergia, aplikacja Google Hangouts Meet,

 

adres e-mail: gosiazimorska95@gmail.com

 

PEDAGOG SZKOLNY

Imię i nazwisko: Monika Filipowska

 

Sposoby i kanały komunikacji: dziennik elektroniczny Librus - Synergia, platforma edukacyjna Google G-Suite (Google Hangouts Meet), telefonicznie: 68 454 66 84   (dyżury: pon. 9.00-13.00, wt. 9.00-14.00, śr. 10.30-14.30, czw. 12.00-16.00, pt. 8.00-13.00

lub w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu drogą elektroniczną)

 

adres e-mail: pedagog@plastyk.zgora.pl

 

Informacje dotyczące przedmiotów, podręczników, sposobów nauczania zdalnego, kanałów komunikacji oraz adresów e-mail nauczycieli, pedagoga szkolnego i bibliotekarza do przesyłania korespondencji i załączników

w Zespole Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.

 

Wybierz i zaznacz z poniższej listy

odpowiedni prostokąt,

a informacje pojawią się w tym oknie.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021